новолуние в близнаци / първи сърп в близнаци / пълнолуние в близнаци / последен сърп в близнаци / слънчево затъмнение в близнаци / лунно затъмнение в близнаци

🌑 НОВОЛУНИЕ в БЛИЗНАЦИ

🌑 НОВОЛУНИЕ в БЛИЗНАЦИ

ОБЩО ЗНАЧЕНИЕ:

Новолунието е процес, при който Луната се намира в лъчите на Слънцето, наблюдавани от Земята. Те се съединяват, за да дадат начало на новия Лунен месец, който продължава около 29,5 дни. Новолунието или съвпада на двете светила винаги е символ на новото начало в живота ни и ни дава прекрасната възможност в следващите две седмици – до Пълнолунието – да стартираме нови начинания, да направим важни за нас избори и крачки напред, да вземем важни решения за бъдещето ни и да ги приведем в действие с изгрева и нарастването на нощното светило в следващите дни.

Каква е разликата между Новолунието и Първия сърп – изгрева на Луната след “тъмните дни”? Можем да възприемем процеса на Новолуние (Съвпада на светилата) като зачеването, като сливането на яйцеклетката и сперматозоида, като съединението на две взаимно допълващи се енергии, които впоследствие можем да използваме за постигане на нашите цели и желания. Първият сърп от своя страна е символ на раждането на нещо за нов живот, на излизането на плода на бял свят, на обличането на духа в материя, на т това нашите идеи да придобият физическо измерение. И двата процеса са символ на новото начало, и двата процеса активират нови сюжети и събития в живота ни! Новолунието е една идея по-духовно, то е изначално като процес. То дава заряда в идейния свят, на все още нематериално ниво, докато при Първия сърп този заряд вече придобива видимост на външно физическо ниво и се свързва с първите реални стъпки към материализация. От казаното разбираме, че можем да създаваме нови планове и цели, както и да задаваме своите желания и по Новолуние, и в Първи сърп, но реалните стъпки е добре да се правят когато Луната вече е изгряла – по Първи сърп или след него, но не и по-рано, когато Луната е все още невидима за нас! 

Най-оптимално можем да използваме енергията на Новолунието в сферите на дома от наталната ни карта, в който попада конкретното Новолуние, а също така и в знака, в който то се случва. Добре е да вземем предвид и аспектите, които Новолунието прави (най-вече съвпад и опозиция) с натални или прогресивни планети. Когато нашите действия са в унисон с астрологичните процеси, начинанията ни се разгръщат с лекота и резултатите, които получаваме впоследствие са максимално добри!


Това е общото значение на Новолунието, което влияе върху всички нас. А ето и конкретните сфери на знак БЛИЗНАЦИ ->

БЛИЗНАЦИ:

 • време за контакти, общуване и комуникация 
 • получаване и предаване на информация, обмен на идеи и мисли, кореспонденция
 • провеждане на важни разговори, преговори, изясняване на дадени теми, въпроси и ситуации
 • възможност за пътуване – по-скоро на близки разстояния
 • добър момент за курсове, обучения, семинари, интелектуален труд
 • подписване на договори и документи
 • покупки и продажби на вещи, техника, имоти
 • желание за повече свобода и подвижност 
 • променливост и адаптивност
 • интересуваме се от заобикалящата ни среда и какво се случва с хората в близкото ни обкръжение
 • проява на любопитство, любознателност и богато въображение; изобретателно и логично мислене
 • сръчност, ловкост, бързина
 • възможно е свръхвъзбудимост и пренапрежение, нервност, дори безсъние
 • трудно съсредоточаване, разсеяност, повърхностност, безгрижие, безхаберие, забравяне, разпиляване на вниманието и скачане от едно действие в друго, но и способност да се правят по няколко неща едновременно
 • склонност да се закъснява, да се бяга от задълженията, да се лъже и хитрува
 • лекомислие, склонност към прибързани и необмислени решения, излишно суетене, противоречие
 • неадекватност, объркване, грешки, пропуски, недоглеждане
 • възможно е да загубите нещо; вероятност от кражби също така

НОВОЛУНИЕ в БЛИЗНАЦИ:

Под енергията на Новолунието и знак Близнаци е изключително подходящ момент за стартиране на краткосрочни задачи, изискващи динамика и подвижност от наша страна. Сега е подходящ момент за начинания, които ще имат нужда от нашата адаптивност, комбинативност и нагаждане към конкретните ситуации, хора и обстоятелства!

Добър момент е за подписване на договори, за провеждане на важни разговори и преговори, за направата на споразумения, които засягат нашето близко бъдеще и / или някакъв вид промяна в живота ни. Сега е време за започване на нова работа, за стартиране на научна, креативна и интелектуална дейност. Изобретателността, находчивостта и изблика на множество идеи ще бъдат наша силна страна! Подходящ период е за провеждане на обучения, семинари, изпити, за защита на дипломни работи, за усвояване на нови знания и умения. 

Сега е добър момент да се обърнем към различни организации, сдружения, юридически институции и изобщо да бъдат отправени писмени или устни заявки и въпроси с делови характер или свързани със справки и получаване на информация. За всичко, свързано с общуването, комуникацията и преноса на данни можем да разчитаме на енергията на знак Близнаци. Особено сега под Новолунието – тази информация ще ни отваря врати и ще носи много нови възможности пред нас – към промяна и придвижване напред.

Възможни са много нови запознанства – от делови или личен характер. Можем да очакваме комуникация по бизнес въпроси, засилен обмен и повишаване на клиентелата, ако работим с хора. Търговията ще върви много добре, а също рекламата и презентацията! Сега с лекота можем да продаваме, да накараме някой да си купи нещо, да предадем идеите си с лекота на другите, да разберем чуждите идеи и да ги усвоим максимално. Добър период е и за пазаруване, също така – най-вече на техника и апаратура, автомобили и други превозни средства, на недвижими имоти.

Добър момент е за стартиране на кампании, за изява по медиите, за вземане или даване на интервюта, за всякакъв вид изяви. Също така периода благоприятства всякакъв вид проучвания, посещение на изложби, библиотеки и всякакви останали места, които развиват нашия интелект и подпомагат нашата информираност! Прекрасен момент е за стартиране на пътувания, турнета, командировки и др.

Не е удачен момент за стартиране на много сериозни и дългосрочни дела, изискващи постоянство, търпение и твърде много време, за да се развият; за дейности, които искат съсредоточаване. 

✔ Много важно е когато работим с темите на Новолунието да вземем предвид къде впоследствие ще наблюдаваме Първия сърп. Единия вариант е Първият сърп да попада в същия знак, където е съвпада на светилата, другия вариант е да попада в следващия знак. Ако попада в същия знак, това усилва тенденцията да работим с конкретните сфери на този знак. Ако попада в следващия знак, можем да комбинираме двете влияния – двупосочно. 

PS. В Астрологичния Календар можете да видите в кой дом от наталната ви карта попада конкретния процес и кои житейски сфери активира, според вашия Асцендент или Зодия (разположението на наталното Слънце), както и РИТУАЛИ, ЖЕЛАНИЯ и МЕДИТАЦИИ, свързани с енергетиката на самия процес!


Анелия Панчева,
Астролог
Авторски материал. Всички права запазени

*За видове АБОНАМЕНТИ вижте тук >> https://astrocalendar.space/info/


ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК >>


error: Content is protected !!
bg_BGBulgarian